| On
November 25, 2019

COMIC Shingeki: Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina ver.2 Muchimuchit Taiikusai! Figure

A+ presents the Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina ver.2 Muchimuchit Taiikusai! 1/6 Figure from COMIC Shingeki. She retails for 18,590 JPY and will release in late January 2020.

Where to buy

Image gallery

Comic Shingeki Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina Ver.2 Muchimuchit Taiikusai! Figure 1
Comic Shingeki Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina Ver.2 Muchimuchit Taiikusai! Figure 2
Comic Shingeki Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina Ver.2 Muchimuchit Taiikusai! Figure 3
Comic Shingeki Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina Ver.2 Muchimuchit Taiikusai! Figure 4
Comic Shingeki Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina Ver.2 Muchimuchit Taiikusai! Figure 5
Comic Shingeki Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina Ver.2 Muchimuchit Taiikusai! Figure 6
Comic Shingeki Taihei Tengyoku Cover Girl Saki Nishina Ver.2 Muchimuchit Taiikusai! Figure 7

Leave a Comment